.

İş dünyasında değişim, projelerle yönetiliyor. Bu projelerin değer yaratmaları bekleniyor ve bunun için önemli kaynaklar ayrılıyor. Beklenen değer ise çoğu kez proje yaşam döngüsü içinde değil, sonrasında ortaya çıkıyor. Yaratılacak değeri belirleyen unsursa Projelerin kapanışı sonrasında işletime alınan yeni fonksiyonların ve süreçlerin işletim kalitesi. Bu ise etkin bir servis yönetimini gerektiriyor. Proje çalışmaları sırasında, ortaya konulacak ürünle ilgili önemli bilgi ve deneyimler elde ediliyor. Bu deneyim ve birikimin kayıt altına alınması, korunması ve sonrasında servisi yöneten ekiplere aktarılması önemli. Peki bu süreci ne kadar iyi yönetiyoruz?

Projeleri genellikle sahne ışıkları altındaki ekipler yönetiyor. Şirket yönetimlerinin ve sponsorların ilgisi ve desteği ile gereken kaynaklar aktarılıyor. Proje sonunda ürünler hedef kitlelere (yönetime, kullanıcılara) aktarılıyor, eğitimler veriliyor, güncellenen süreçler devreye alınıyor. Proje kapatılırken kutlamalar yapılıyor, belki ödüller veriliyor, sonrasında sahne ışıkları sönüyor, ekipler dağılıyor ve olağan yaşama geri dönülüyor. Oysa ki bundan sonraki süreç de proje yönetimi kadar önemli.

Ortaya konan her bir yeni rapor, fonksiyon, süreç bu ürünlere destek verecek ekiplerin üzerinde ilave yükler yaratıyor. Projelerin servise dönüşüm sürecinde işin bu yanının yeterince önemsenmediğini ve genellikle “Kervan yolda dizilir” anlayışıyla yaklaşıldığını düşünüyorum.

Şirketlerin organizasyonel yapılarına uygun şekilde “Proje Yönetimi” ve “Servis Yönetimi” arasında tanımlı ve yönetilen bir ilişkinin oluşturulması gerekiyor. Projeyi yöneten ekip ile servisi yöneten ekiplerin farklı olması kurumsal bir devir teslim sürecini zorluyor. Aynı ekibin hem projeyi yönetmesi ve aynı zamanda işletim desteğini vermesi durumunda ise sürecin kalitesi doğrudan bu ekibin performansına bağlı kalıyor.

İş projelerinin başarıyla sonuçlandırılması önemli, ancak asıl konu tamamlanan proje sonrasında beklenen değerin yaratılması. Bu ise ortaya konan yeni ürünlerin işletime alındıktan sonra ne şekilde yönetildiği ile doğrudan ilişkili. Proje çalışmasında sahne ışıkları kapanırken, servis yönetiminde başlayan yeni süreçler gölgede kalmamalı.