Liderliğin insanları, şirketleri sürükleyen, organizasyonu bir yerden bir yere taşıyan, değişimi yaşatan bir rol olduğunu düşünürüm. Lider fırsatları görür, değişimi tanımlar, seçenekleri ortaya çıkartır; yönetimi, çalışanları bu değişime inandırır, hazırlar. Fırsatlarla dolu, düzensiz, kaotik ortamlarda değerli bir roldür.

Buna karşılık tanımlanan değişimi gerçekleştiren, gerçekleştikten sonra organizasyonun yeni konumunda tutunmasını sağlayan kişileri, rolleri de yönetici tanımına yakın bulurum. Bu roller fırsatlardan çok tehditlere odaklıdırlar, Hedeflerin, işlerin, sorumlulukların ve kaynakların büyük oranda tanımlandığı ortamlarda düzeni korumaya çalışırlar.

Her iki rolün de şirketler için bir kuşun iki kanadı olduğuna inanıyorum. Biri olmadan diğerinin bir şirketi başarıya ulaştırması mümkün değil.

Aşağıdaki başarısızlık hikayesinde sizce eksik olan nedir? Liderlik mi, yöneticilik mi?