G04 – Yönetici Koçluğu     

İçinde bulunduğumuz dönemin değişken, belirsiz ve karmaşık koşulları iş yaşamını zorlaştırıyor. Bu dış koşullar kimi zaman yöneticiler için oldukça zorlayıcı oluyor ve yöneticinin potansiyelini ortaya koymasını, liderlik yetkinliklerini gerektiği şekilde kullanmasını engelliyor. Yöneticinin sıkıştığı bu gibi durumlarda koçluk hizmeti yöneticinin zihnindeki bulanıklığı gidermesine, seçenekleri ortaya koymasına ve doğru kararlar almasına destek oluyor. Koçluk hizmeti yöneticinin bu sorunları aşmasının ötesinde, potansiyelinin farkına varmasına ve ileride benzer koşullarda, dışarıdan destek almaksızın daha iyi performans göstermesini sağlıyor.

Yönetici koçluğunun yöneticiye veya lidere katkıları nelerdir?

  • Yöneticinin yönetim tarzını, karar verme performansını ve liderlik yetkinliklerini geliştirir.
  • Önyargıları fark ettirir, ikna, iletişim, farklı kişilikler ve zor durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirir.
  • Yönetimin bir sanat olduğunu ve bunu icra ederken kullanılabilecek araçları ve teknikleri fark ettirir.
  • Strateji geliştirme, hedef belirleme, plânlama ve uygulama performansını artırır.
  • Çalışan yönetimi, yönetici yönetimi alanlarında farklı bakış açıları kazandırır.
  • Kişisel gelişim alanlarını fark ettirir, bunlarla yüzleşmesini ve bu konularda aksiyon almasını sağlar.
  • Yöneticinin motivasyonunu artırır, kaygılarıyla başa çıkma konusunda beceriler kazandırır, performansı düşüren stres ve kaygıyla baş etme becerisi geliştirir.

Yöntem ve Süre:

İlk görüşme,koçun ve danışanın birbirini tanımasına izin verecek şekilde, bir kimya görüşmesi olarak bedelsiz gerçekleştirilir ve yaklaşık yarım saat sürer.

Kimya görüşmesi sonrasında, danışanın gereksinimleri ve beklentileri doğrultusunda koçluk sözleşmesi oluşturulur. Sözleşme kapsamında, koçun danışana karşı sorumlulukları, bilgi gizliliği, etik kurallar, görüşme koşulları ve ilişkili bilgiler yer alır. Sözleşme sonrasında görüşmeler plânlanır ve uygulamaya geçilir.