G03 – Proje Ekipleri Takım Koçluğu     

Takım koçluğu, takımların ortak bir hedef doğrultusunda, işbirliği içinde çalışmalarına, yüksek performanslı takımlara dönüşmesine hizmet eder. Takım koçu, ekibin ihtiyaçlarına, takımın başarılı olması için neler yapılması gerektiğine odaklıdır.

Özellikle yeni oluşturulan proje üyelerinin birbirlerini tanımasına, güvene dayalı işbirliğinin kısa zamanda sağlanmasına yöneliktir.

Aşağıda belirtilen koşullardan bir ya da bir kaçı yaşanıyorsa;

  • Kişisel çıkarlar, hedefler takım hedeflerinin önüne geçme eğilimindeyse,
  • Motivasyon, üretkenlik arzu edilen seviyede değilse,
  • Ekip üyeleri arasında güvene dayalı ilişkiler kurulamamış ise,
  • Çatışmalar, kişisel rekabetler işbirliğine imkân vermiyorsa,
  • Ortak amaç ve hedeflerde mutabakat sağlanamıyorsa,

takım koçluğu ekip için değer yaratır.

Çalışma sırasında takım için kurallar oluşturulmakta, takımın hedefleri netleştirilir, hedefe ulaşmakta tereddütler, inançsızlıklar varsa onların üzerinde çalışılır, hedeflerin içselleştirilmeleri sağlanır. Üyeler arasında çatışmalar varsa, sebepler hakkında farkındalık kazandırılarak, çözümlenmesi sağlanır.

Takım koçluğu çalışmasının kapsamı, amacı, süresi şirket yönetiminin beklentileri doğrultusunda şirkete özel tasarlanır ve uygulanır.