G01 – Proje Yöneticisi Gelişim Programı

Bu program, yöneticisine proje yönetim performansını geliştirecek beceriler, teknikler kazandırmaya ve bu kazanımları gerçek yaşam içerisinde kullandırmaya odaklıdır.

Şirket yönetiminin beklentilerini karşılayacak şekilde ilgili proje yöneticisi için kişiselleştirilmiş bir plan oluşturulur ve uygulanır.

Hizmet kapsamında;

  • Proje yöneticisinin proje yönetiminin gerektirdiği yetkinlikler konusunda kendini daha iyi tanıması, bu alanlarda kişisel ve profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini geliştirmesi,
  • Kendisini objektif bir bakış açısıyla değerlendirmesi. Daha farklı olabileceğini, sorunları çözmekteki potansiyelini fark etmesi, farkındalıkla bu yönlerde somut adımlar atmaya başlaması,
  • Kendisi için daha güvenli ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturması ve bu değişimin etkilerini yönettiği çalışanlara da yansıtması,
  • Şirketin genel performansına katkı sağlayacak, proje, program ve portföy yönetimi alanlarında iyileşme sağlayacak fikirleri kalıcı bir şekilde hayata geçirmesi hedeflenir.

Programın amaçları doğrultusunda koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda danışmanlık, mentorluk ve koçluk yetkinlikleri kullanılarak proje yöneticisinin pozitif, uzun dönemli, ölçülebilir davranış değişikliklerini gerçekleştirmesine destek verilir.

Proje, program ve portföy yönetim performansının oluşmasında etkin olan unsurlar; kişisel değerler, güçlü yönler, gelişim gerektiren yönler, kaygılar gibi bireysel konular yanında kurumun vizyonu, misyonu, beklentileri, kurum kültürü de dikkate alınır.

Koçluk yaklaşımları ile desteklenen program, özellikle kişisel gelişim alanlarındaki kök nedenlerin etkin dinleme ile, güçlü sorular sorarak ortaya çıkartılması, bunlarla ilgili aksiyonların tanımlanması ve bu aksiyonların hayata geçirilmesi üzerine kurgulanır.

Gelişim programı kapsamında 1-2 aya yayılan aşağıdaki faaliyetler yer alır ve bu faaliyetler şirketin, katılımcıların koşullarına ve beklentilerine göre tasarlanır;

  • İki gün süren temel kavramlar, süreçler eğitimi,
  • Program boyunca her hafta ½ günlük grup çalışması
  • Katılımcılarla birebir, yaklaşık birer saat süren Koçluk / Mentorluk görüşmeleri.