E09 – PMP Sertifika Sınavına Hazırlık Eğitimi

2 GÜN | 14 SAAT

Dünyada proje bazlı çalışmaların oranı giderek artmakta, proje yönetimi alanında yetişmiş, nitelikli iş gücüne ihtiyaç büyümektedir. Project Management Institute (PMI®) tarafından verilmekte olan Project Management Professional (PMP®) sertifikası proje yönetimi alanında tüm Dünya’da kabul gören bir sertifikadır. Giderek daha talepkâr olan iş dünyasının bu alandaki beklentilerini karşılamak konusunda çalışanlara destek verir.

PMP® Sertifikasına başvurabilmek için başvuru tarihinden önceki son 8 sene içerisinde lise veya önlisans mezunlarının 7500 saat, lisans diplomasına sahip olanların ise 4500 saatlik proje yönetim deneyiminin olması gerekmektedir. PMI® Bu deneyimin yanında en az 35 saatlik bir Proje Yönetimi eğitiminin alınmış olmasını da şart koşmaktadır.

Başvuru sürecinin tamamlanması sonrasında bilgisayar üzerinden on-line olarak yapılan PMP® sınavı, 200 soruluk çoktan seçmeli test yöntemiyle gerçekleştirilmekte ve 4 saat sürmektedir. Sınavda yorum gerektiren sorular ağırlıklı olarak yer almaktadır. Bu nedenle proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili bilgi birikiminin ne kadar içselleştirildiği önem kazanmaktadır.

Bu sertifikasyon süreci iş yaşamınızdaki gelişim yolculuğunuza katkıda bulunur. Hızla gelişen iş dünyasının alanınızla ilgili güncel gelişmelerine ayak uydurmanızı sağlar, mevcut işinizdeki performansınızı geliştirmenize, aynı zamanda kariyerinize destek olur.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim PMP® sertifikasını almaya karar verenleri bu sürece hazırlar, bir yol haritası sunar. Eğitimde öncelikle proje yönetimi temel kavramları, süreçleri, araç ve teknikleri üzerinden geçilir. Eğitim katılımcının PMP® sertifika sınavında başarı elde etmesine odaklanmıştır. PMP® sertifika sınavına yönelik soru tipleri, PMI®’ın soru sorma stilleri, soru cevaplama teknikleri aktarılır. PMP® sertifika sınavında başarılı olmak için alternatif stratejiler, sınava hazırlanma yöntemleri, sınav sorularının genel mantığı katılımcılara aktarılır. Tüm bu bilgiler PMI® proje yönetimi bilgi birikimi, yaklaşımları doğrultusunda verilir. Eğitim boyunca proje yönetim yaklaşımları, temel kavramlar, süreçler, araçlar ve teknikler Project Management Book of Knowledge (PMBOK®) 6. Sürümü ile uyumlu olarak anlatılır.

Kazanımlar

 • Projelerin ve proje yönetiminin iş dünyasındaki yerini ve önemini kavrar.

 • Proje yönetim dünyasının kavramlarını, süreçlerini, araç ve tekniklerini öğrenir.

 • Proje yönetiminde değer yaratmanın, başarının tanımı konusunda bakış açısını geliştirir,

 • Proje yöneticisin rolünü kavrar, sahip olması gereken yetkinlikleri kavrar,

 • Paydaş yönetimi terminolojisini, kavramlarını içselleştirir,

 • Vaka çalışmasında yaşadığı deneyimle metodoloji kavramını zihninde olgunlaştırır,

 • Eğitim sonrasında iş hayatında döndüğü zaman gelişim için atması gereken adımlar konusunda farkındalık kazanır.

 • Proje yönetimi bilgi birikimini PMI® yaklaşımıyla pekiştirir.

 • PMP® sertifikası süreçlerini öğrenir.

 • Sınava hazırlık sürecinde hangi kaynakları nasıl kullanabileceği, nasıl çalışması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur.

 • Eğitim sırasında çözülen sorularla sınav sorularına yönelik fikir edinir, eğitim sonundaki 50 soruluk sınavla bilgi seviyesini ölçer.

 • Sınava hazırlanma süreci için kendine özgü bir plân, yol haritası oluşturur,

 • Sınav için ön koşul olan 35 saatlik eğitimin 35 saatini karşılar.

İçerik

 • PMP® sertifikasının anlamı,
 • PMP® Sınav yapısı ve sınavda başarı için ipuçları,
 • Sınav başvuru süreci ve önemli hususlar,
 • Sınava hazırlanma süreci, yardımcı kaynaklar, yol haritasının oluşturulması.
 • Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?
 • Proje Seçim Yöntemleri
 • Proje Nedir?
 • Proje Yönetimi Nedir?
 • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
 • Proje Yaşam Döngüsü
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 • Projelerde Organizasyon Yapıları
 • Proje Bazlı Organizasyon
 • Fonksiyonel Organizasyon
 • Matris Organizasyonlar
 • Proje Yönetim Ofisi
 • Proje Paydaşları (Müşteri, sponsor, proje yönetim ekibi, proje ekibi … )
 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • Paydaşların Belirlenmesi
 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
 • Kapsam Yönetiminin Planlanması
 • Gereksinimlerin Toplanması ve Kapsamın Tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Aktivitelerin Tanımlanması, Sıralanması, Sürelerinin Tahmin Edilmesi ve Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
 • Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi ve Bütçenin Belirlenmesi
 • Kalite Yönetiminin Planlanması
 • Kaynak Yönetiminin Planlanması
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • İletişim Yönetiminin Planlanması
 • Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması
 • Niteliksel ve Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Tedarik Yönetiminin Planlanması
 • Paydaş Katılımının Planlanması

• Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
• Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi
• Kalitenin Yönetilmesi
• Kaynakların Sağlanması
• Ekibin Geliştirilmesi
• Ekibin Yönetilmesi
• İletişimin Yönetilmesi
• Risk Yanıtlarının Uygulanması
• Tedariklerin Yürütülmesi
• Paydaş Katılımının Yönetilmesi

• Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
• Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
• Kapsamın Onaylanması
• Kapsamın Kontrolü
• Zaman Çizelgesinin Kontrolü
• Maliyetlerin Kontrolü
• Kalitenin Kontrolü
• Kaynakların Kontrolü
• İletişimin İzlenmesi
• Risklerin İzlenmesi
• Tedariklerin Kontrolü
• Paydaş Katılımının İzlenmesi
• Projenin ya da Fazın Kapatılması

Eğitim sırasında toplamda 250 adet soru yer alacak ve çözülecektir;

 • Her bölüm anlatımı sırasında örnek soruların çözülmesi (70 adet)
 • Her bölüm sonunda 10 soru (13 bölüm – 130 soru)
 • 50 soruluk mini sınav

Eğitim sonrasındaki 3 ay içerisinde, her bir katılımcı ile zamanlaması birlikte organize edilen 2’şer adet birer saatlik online veya yüz yüze sınava hazırlık görüşmesi yapılır. Sınav süreci ve proje yönetimi ilişkili sorular, sorunlar, konular üzerine görüşülür