E08 – PMP Sertifika Sınavına Hazırlık Eğitimi

3 GÜN | 21 SAAT

Dünyada proje bazlı çalışmaların oranı giderek artmakta, proje yönetimi alanında yetişmiş, nitelikli iş gücüne ihtiyaç büyümektedir. Project Management Institute (PMI®) tarafından verilmekte olan Project Management Professional (PMP®) sertifikası proje yönetimi alanında tüm Dünya’da kabul gören bir sertifikadır. Giderek daha talepkâr olan iş dünyasının bu alandaki beklentilerini karşılamak konusunda çalışanlara destek verir.

PMP® Sertifikasına başvurabilmek için başvuru tarihinden önceki son 8 sene içerisinde lise veya önlisans mezunlarının 7500 saat, lisans diplomasına sahip olanların ise 4500 saatlik proje yönetim deneyiminin olması gerekmektedir. PMI® Bu deneyimin yanında en az 35 saatlik bir Proje Yönetimi eğitiminin alınmış olmasını da şart koşmaktadır.

Başvuru sürecinin tamamlanması sonrasında bilgisayar üzerinden on-line olarak yapılan PMP® sınavı, 200 soruluk çoktan seçmeli test yöntemiyle gerçekleştirilmekte ve 4 saat sürmektedir. PMP® Sertifika sınavı, kişilerin proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili bilgi, beceri, araç ve teknikleri hakkında birikimlerini ölçmektedir.

Bu sertifikasyon süreci iş yaşamınızdaki gelişim yolculuğunuza katkıda bulunur. Hızla gelişen iş dünyasının alanınızla ilgili güncel gelişmelerine ayak uydurmanızı sağlar, mevcut işinizdeki performansınızı geliştirmenize, aynı zamanda kariyerinize destek olur.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim PMP® sertifikasını almaya karar verenleri bu sürece hazırlar, bir yol haritası sunar. Sınava yönelik soru çözme ve sınav stratejileri hakkında yoğunlaştırılmış bir eğitimdir. PMP® sertifika sınavına yönelik soru tipleri, soru cevaplama yaklaşımları aktarılır. PMP® sertifika sınavında başarılı olmak için alternatif stratejiler, sınava hazırlanma yöntemleri, sınav sorularının genel mantığı katılımcılara aktarılır. Tüm bu bilgiler PMI® proje yönetimi bilgi birikimi, yaklaşımları doğrultusunda verilir. Eğitim boyunca proje yönetim yaklaşımları, temel kavramlar, süreçler, araçlar ve teknikler PMBOK® 6. Sürümü ile uyumlu olarak aktarılır.

Kazanımlar

 • Proje yönetimi bilgi birikimini PMI® yaklaşımıyla pekiştirir.

 • PMP® sertifikalanma ve devam ettirme süreçlerini öğrenir.

 • Hangi kaynakları nasıl kullanabileceği, nasıl çalışması gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturur.

 • Eğitim sırasında çözülen sorularla sınav sorularına yönelik fikir edinir, eğitim sonundaki 50 soruluk sınavla bilgi seviyesini ölçer.

 • Sınava hazırlanma süreci için kendine özgü bir plân, yol haritası oluşturur,

 • Sınav için ön koşul olan 35 saatlik eğitimin 21 saatini karşılar.

İçerik

 • PMP® sertifikasının anlamı,
 • PMP® Sınav yapısı ve sınavda başarı için ipuçları,
 • Sınav başvuru süreci ve önemli hususlar,
 • Sınava hazırlanma süreci, yardımcı kaynaklar, yol haritasının oluşturulması,
 • Sertifikanın alınması sonrasında yapılması gerekenler.
 • PMBOK® içeriğine genel bakış ve temel kavramlar,
 • Proje, program ve portföy kavramları,
 • Proje yönetimi süreç grupları ve bilgi alanları
 • Projelerin faaliyet gösterdiği çevre,
 • Proje yöneticisinin rolü.
 • Proje entegrasyon yönetimi,
 • Proje kapsam yönetimi,
 • Proje zaman çizelgesi yönetimi,
 • Proje maliyet yönetimi,
 • Proje kalite yönetimi,
 • Proje kaynak yönetimi,
 • Proje iletişim yönetimi,
 • Proje risk yönetimi,
 • Proje tedarik yönetimi,
 • Proje paydaş yönetimi.

Eğitim sırasında toplamda 250 adet soru yer alacak ve çözülecektir;

 • Her bölüm anlatımı sırasında (70 adet)
 • Her bölüm sonunda 10 soru (13 bölüm – 130 soru)
 • Eğitim sonunda mini sınav (50 soru)

Eğitim sonrasında her bir katılımcı ile zamanlaması birlikte organize edilecek olan 2 adet 1’er saatlik online veya yüz yüze sınava hazırlık görüşmesi yapılacaktır.