E08 – PMP Sertifika Sınavına Hazırlık Eğitimi (3 gün)

3 GÜN | 21 SAAT

Bu eğitim PMP® sertifikasını almaya karar verenleri bu sürece hazırlar, bir yol haritası sunar. Sınava yönelik soru çözme ve sınav stratejileri hakkında yoğunlaştırılmış bir eğitimdir. PMP® sertifika sınavına yönelik soru tipleri, soru cevaplama yaklaşımları aktarılır. PMP® sertifika sınavında başarılı olmak için alternatif stratejiler, sınava hazırlanma yöntemleri, sınav sorularının genel mantığı katılımcılara aktarılır.

Tüm bu bilgiler PMI® proje yönetimi bilgi birikimi, yaklaşımları doğrultusunda verilir. Eğitim boyunca proje yönetim yaklaşımları, temel kavramlar, süreçler, araçlar ve teknikler PMBOK® 6. Sürümü ile uyumlu olarak aktarılır.

Kazanımlar

 • Proje yönetimi bilgi birikimini PMI® yaklaşımıyla pekiştirir.

 • PMP® sertifikalanma ve devam ettirme süreçlerini öğrenir.

 • Hangi kaynakları nasıl kullanabileceği, nasıl çalışması gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturur.

 • Eğitim sırasında çözülen sorularla sınav sorularına yönelik fikir edinir, eğitim sonundaki 50 soruluk sınavla bilgi seviyesini ölçer.

 • Sınava hazırlanma süreci için kendine özgü bir plân, yol haritası oluşturur,

 • Sınav için ön koşul olan 35 saatlik eğitimin 21 saatini karşılar.

İçerik

 • PMP® sertifikasının anlamı,
 • PMP® Sınav yapısı ve sınavda başarı için ipuçları,
 • Sınav başvuru süreci ve önemli hususlar,
 • Sınava hazırlanma süreci, yardımcı kaynaklar, yol haritasının oluşturulması,
 • Sertifikanın alınması sonrasında yapılması gerekenler.
 • PMBOK® içeriğine genel bakış ve temel kavramlar,
 • Proje, program ve portföy kavramları,
 • Proje yönetimi süreç grupları ve bilgi alanları
 • Projelerin faaliyet gösterdiği çevre,
 • Proje yöneticisinin rolü.
 • Proje entegrasyon yönetimi,
 • Proje kapsam yönetimi,
 • Proje zaman çizelgesi yönetimi,
 • Proje maliyet yönetimi,
 • Proje kalite yönetimi,
 • Proje kaynak yönetimi,
 • Proje iletişim yönetimi,
 • Proje risk yönetimi,
 • Proje tedarik yönetimi,
 • Proje paydaş yönetimi.

Eğitim sırasında toplamda 250 adet soru yer alacak ve çözülecektir;

 • Her bölüm anlatımı sırasında (70 adet)
 • Her bölüm sonunda 10 soru (13 bölüm – 130 soru)
 • Eğitim sonunda mini sınav (50 soru)

Eğitim sonrasında her bir katılımcı ile zamanlaması birlikte organize edilecek olan 2 adet 1’er saatlik online veya yüz yüze sınava hazırlık görüşmesi yapılacaktır.