E06 – Projelerde Paydaş Katılımının Yönetimi

2 GÜN | 14 SAAT

Proje yönetiminde zorunlu olarak ön plana çıkan süreçler vardır. Hiçbir proje kapsam, zaman, maliyet, kalite üzerinde çalışılmadan sonuçlandırılamaz. Buna karşılık bazı süreçler proje yöneticisinin tercihlerine bağlı olarak çalışılır. Paydaş katılımının yönetimi bu tür süreçlerin başında gelir.

Proje yönetimine yeterince yatırım yapılmamış bir organizasyonda bile, kısıtlı deneyimi olan bir proje yöneticisi dahi zaman planlaması yapar, projenin bütçesini, müşterinin kalite gereksinimlerini yönetmeye çalışır. Bu konular proje yöneticisinin inisiyatifi dışında, zorunlu olarak gündeme gelir. Buna karşılık projelerdeki olağan iş akışı “paydaş yönetimi” konusunu hemen gündeme getirmez. Paydaş yönetimi genellikle yaşanan sorunlarla beraber gündeme gelir, proje ekibi farkında olmadan bu kavramların gereklerini gecikmeli olarak yerine getirmeye çalışır: Kervan yolda düzülür.

Paydaş yönetimi projelerde genelde göz ardı edilen, yeterince önem verilmeyen, buna karşılık projenin yarattığı başarı ya da başarısızlık algısını önemli oranda şekillendiren bir unsurdur. Standart proje yönetimi eğitimlerinde kısıtlı olarak değinilen bu konu bu eğitimde kapsamlı olarak ele alınıyor.

Eğitimin Amacı

Bu 14 saatlik sınıf eğitiminde katılımcılar etkili paydaş yönetiminin ip uçlarını, kritik unsurlarını, süreçlerini yaşanmış vakalar üzerinden öğrenecek, içselleştireceklerdir. Bu farkındalıkla geçmiş projelerinde yaşadıkları başarı veya başarısızlık hikayelerindeki paydaş yönetimlerinin etkilerini çok daha farklı bir şekilde yorumlama fırsatını bulacaklardır. Yaşanmış deneyimlere farklı bakışın oluşturacağı farkındalık sonraki projelerde yeni yaklaşımları, farklı davranışları gündeme getirecek, önemli kazanımlar yaratacaktır.

Kazanımlar

 • Paydaş yönetimi terminolojisini, kavramlarını içselleştirmek,

 • Paydaşları belirlemek, katılımı planlamak, yönetmek ve izlemek,

 • Paydaş yönetimine ilişkin iletişim becerilerini geliştirmek,

 • Paydaş yönetiminin proje yönetimindeki yerini ve önemini içselleştirmek ve ilgili süreçlere gereken ilgiyi ve kaynağı aktarmak,

 • Paydaş yönetiminde yapılan hatalarla ilgili farkındalığı oluşturmak ve bu tür hataların yapılmaması konusunda yaklaşımlar, araçlar, teknikler geliştirmek.

İçerik

 • Paydaş yönetimine genel bakış
 • Paydaş tanımı
 • Proje, portföy, program yönetimleriyle ilgili temel kavramlar ve ilişkileri
 • Paydaşların kategorizasyonu
 • Paydaşların belirlenmesi
 • Paydaş katılımının planlanması
 • Paydaş katılımının yönetilmesi
 • Paydaş katılımının izlenmesi
 • Başarı kriterleri ve yapılan genel hatalar
 • Başarı / başarısızlık hikayeleri
 • Kaynak yönetimi ve paydaş yönetimi
 • Organizasyonel network analizi
 • Paydaş yönetiminde politik farkındalık
 • Paydaş yönetiminde müzakere becerileri ve önemi
 • Kültürel farkındalık
 • Aktif dinleme
 • Çatışma yönetimi
 • Geribildirim
 • Etkin toplantı yönetimi
 • Etkin sunum teknikleri
 • Paydaş analizi
 • Paydaş haritalama / temsili
 • Beyin fırtınası
 • Kök neden analizi
 • Varsayım ve kısıt analizi
 • Zihin haritalama
 • Önceliklendirme, sıralama
 • Paydaş katılımı değerlendirme matrisi
 • İlişki ağı kurma
 • Gözlem / söyleşi
 • Güç, etki, ilgi matris tekniği ve gerçek yaşamda uygulanmaları
 • Salience Modeli