E06 – Projelerde Paydaş Katılımının Yönetimi (2 gün)

2 GÜN | 14 SAAT

Paydaş yönetimi projelerde genelde göz ardı edilen, yeterince önem verilmeyen, buna karşılık projenin yarattığı başarı ya da başarısızlık algısını önemli oranda şekillendiren bir unsurdur. Standart proje yönetimi eğitimlerinde kısıtlı olarak değinilen bu konu bu eğitimde kapsamlı olarak ele alınır.

Etkili paydaş yönetiminin ip uçları, kritik unsurları, süreçleri yaşanmış vakalar üzerinden aktarılır. Katılımcılar geçmiş projelerinde yaşadıkları başarı veya başarısızlık hikayelerindeki paydaş yönetimlerinin etkilerini fark etme, yorumlama fırsatını bulurlar.

Kazanımlar

 • Paydaş katılımının yönetimine farklı bir bakış açısı kazandırmak

 • Paydaş yönetimi terminolojisini, kavramlarını içselleştirmek,

 • Paydaşlarıla ilgili süreçlere hakim olmak,

 • Paydaş yönetimine ilişkin iletişim becerilerini geliştirmek,

 • Paydaş yönetiminin proje yönetimindeki yerini ve önemini içselleştirmek ve ilgili süreçlere gereken ilgiyi ve kaynağı aktarmanın önemini fark etmek,

 • Paydaş yönetiminde yapılan hatalarla ilgili farkındalık kazanmak ve bu tür hataların yapılmaması konusunda yaklaşımlar, araçlar, teknikler geliştirmek.

İçerik

 • Paydaş yönetimine genel bakış
 • Paydaş tanımı
 • Proje, portföy, program yönetimleriyle ilgili temel kavramlar ve ilişkileri
 • Paydaşların kategorizasyonu
 • Paydaşların belirlenmesi
 • Paydaş katılımının planlanması
 • Paydaş katılımının yönetilmesi
 • Paydaş katılımının izlenmesi
 • Başarı kriterleri ve yapılan genel hatalar
 • Başarı / başarısızlık hikayeleri
 • Kaynak yönetimi ve paydaş yönetimi
 • Organizasyonel network analizi
 • Temel kurallar
 • Paydaş yönetiminde politik farkındalık
 • Paydaş yönetiminde müzakere becerileri ve önemi
 • Kültürel farkındalık
 • Aktif dinleme
 • Çatışma yönetimi
 • Geribildirim
 • Etkin toplantı yönetimi
 • Etkin sunum teknikleri
 • Paydaş analizi
 • Paydaş haritalama / temsili
 • Beyin fırtınası
 • Kök neden analizi
 • Varsayım ve kısıt analizi
 • Zihin haritalama
 • Önceliklendirme, sıralama
 • Paydaş katılımı değerlendirme matrisi
 • İlişki ağı kurma
 • Gözlem / söyleşi
 • Güç, etki, ilgi matris tekniği ve gerçek yaşamda uygulanmaları
 • Salience Modeli