E05 – Proje Yönetimine Genel Bakış ve İş Yaşamındaki Yeri

1 GÜN | 7 SAAT

Hızla değişen iş dünyasında şirketler rekabetçi olabilmek, ayakta kalabilmek için değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Bu değişim çabaları projeleri gerektiriyor, şirketlerdeki proje sayıları artıyor. Buna karşılık projelerin performanslarına baktığımızda başarı oranlarının hala oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Özellikle son kırk yılda proje yönetimi dünyası kendini geliştirme, hatta satınalma, üretim, mali işler gibi bir kurumsal yapının gelenekleri içerinde yerini alıp, bir fonksiyon olma mücadelesi veriyor. Bu mücadele her geçen yıl daha fazla anlam kazanıyor, çünkü şirketlerin projelere ihtiyacı artıyor. Değişen iş koşullarına ayak uydurabilen, hızla değişebilen şirketler avantaj sağlıyor ve bunun yolu da proje yönetim performansını geliştirmekten geçiyor.

Hızla gelişen teknoloji projelerle yaşam tarzımızı değiştirirken, iş hayatının içerisindeki herkes, tüm fonksiyonlar, departmanlar bir şekilde projelerin paydaşları oluyorlar. Projelerde aktif rol almayan, buna karşılık bir şekilde projelerden etkilenen ya da projeleri etkileyen yöneticilerin, çalışanların da proje yönetim dünyasının temel kavramlarını, süreçlerini bilmesi genel proje performansına olumlu etki ediyor. Bu eğitim bu kesim için tasarlanmış bir proje yönetimine giriş eğitimidir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitiminin amacı katılımcılara proje yönetimini genel olarak tanıtmak, temel kavramlar, süreçler hakkında bilgi vermektir. Eğitim katılımcılarda paydaşların rolleri ve sorumlulukları hakkında bir farkındalık yaratmaya ve bir paydaş olarak proje yönetiminde ihtiyaçları doğrultusunda bir gelişim yolculuğuna çıkartmaya odaklıdır. Nihai amaç katılımcıların aktif olarak proje yönetimi alanında çalışan ekiplerle iletişimlerini güçlendirmek, aynı dili konuşarak proje performanslarının gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Kazanımlar

  • Katılımcılara proje yönetiminin proje yönetiminin iş dünyasındaki yeri, temel kavramları ve süreçleri tanıtılır. Katılımcılar aşağıdaki konularda farkındalık kazandırılır;

  • Proje yöneticisinin rol ve sorumlulukları, yetkinlikleri,

  • Proje yönetiminde başarı kavramının tanımı,

  • Projelerin faaliyet gösterdiği çevrenin proje yönetimine etkileri

  • Paydaş ve iletişim yönetiminin proje başarısına etkileri ve nasıl yönetilmesi gerektiği

  • Proje yaşam döngüsünde kendi yerini bulur, rol ve sorumluluklarının farkına varır,

  • Proje yönetimi alanında nerelerde performansını geliştirmesi gerektiğini keşfeder.