E04 – Proje Yönetimi Teknik Bilgi Birikimi ve Uygulamaları (5 gün)

5 GÜN | 35 SAAT

Bu eğitim katılımcılara temel kavram, süreç, araç ve teknikleri paylaşmakta aynı zamanda bu bilgi birikimiyle gerçek yaşam içerisinde nasıl değer yaratılabileceği konusunda farkındalıklar yaratmakta, atılabilecek adımlar hakkında yaklaşımlar sunmaktadır.

Eğitiminin amacı ilk aşamada katılımcılara proje yönetiminin iş dünyası için anlamını, önemini göstermek, temel kavramlar, süreçler, araç ve tekniklerle tanışmalarını sağlamaktır.

Eğitimin ikinci aşamasında ise proje kavramını program, portföy kavramlarıyla ilişkilendirerek organizasyonel yapılarda projelerle nasıl değer yaratılacağına odaklanılır.

Eğitim katılımcılarda proje yönetimi alanında bir farkındalık yaratmaya ve onları bir gelişim yolculuğuna çıkartmaya odaklıdır. Nihai amaç katılımcıların eğitim sırasında öğrendikleri, yaşadıkları farkındalıklarla iş yaşamında değer yaratacak değişim fırsatlarını düşünmeye, tasarlamaya, bu konuda adım atmaya teşvik etmektir.

Kazanımlar

 • Katılımcılar hem proje yönetiminin temel kavramlarını, süreçlerini, araç ve tekniklerini tanır hem de bunlarla gerçek yaşamda neler yapabileceğine yönelik yaklaşımlar oluşturmaya başlar, aşağıdaki konuları kavrar, içselleştirir;

 • Projelerin ve proje yönetiminin iş dünyasındaki yeri ve önemi,

 • Proje yönetim dünyasının kavramları, süreçleri, araç ve teknikleri,

 • Proje yöneticisin rolü, sahip olması gereken yetkinlikleri,

 • Proje yönetiminin zorlukları

 • Program yönetimi ve bu kavramın ülkemizde çok farkına varılmayan değer yaratan yönleri

 • Portföy yönetiminin şirket yönetimindeki önemi

 • Proje yönetiminde başarı kavramının tanımı ve “Pazarlama” kavramının proje yöneticisi için ne anlam ifade ettiği.

 • Yaşam döngülerinin ve çevik yaklaşımların uygulamalardaki önemi

 • Projelerin faaliyet gösterdiği çevrenin proje yönetimine etkileri

 • Paydaş ve iletişim yönetiminin proje başarısına etkileri ve nasıl yönetilmesi gerektiği

 • Proje Yönetim Ofisinin işlevi

 • PMI Proje yönetim süreçleri ve gerçek yaşama nasıl uyarlanabileceği

 • Şirketler için proje yönetim metodolojisinin ne olduğu, nasıl oluşturulduğu.

 • Eğitim sonrasında iş hayatında döndüğü zaman gelişim için atması gereken adımlar konusunda farkındalık kazanır.

İçerik

 • Proje nedir, nasıl Ortaya Çıkar?
 • Proje Yönetimi Nedir?
 • Proje Yaşam Döngüsü
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 • Projelerde Organizasyon Yapıları
 • Proje Yönetim Ofisi
 • Proje Paydaşları
 • Proje Yöneticisinin Rolü ve Yetkinlikleri
 • Organizasyonel proje yönetimi
 • Projelerin kategorize edilmesi
 • Aşamalı detaylandırma
 • Proje aşamaları
 • Proje Yönetim Ofisi (PYO)
 • Projelerde Yaşam Döngüleri ve Çevik Yaklaşımlar
 • Projelerin Faaliyet Gösterdiği Çevre
 • Projeler için harcanan kaynaklar ve başarı oranları
 • Projeler ve şirket stratejisine uyum
 • Kültürel yapı
 • Projelerde karmaşıklık boyutu
 • Proje ve proje yönetiminde başarı kavramı
 • Şirket yönetimlerinin proje yönetimine bakışı ve beklentileri
 • “Bilmek” ve “Yapmak” kavramları
 • Başarılı Proje “Pazarlama” yaklaşımları
 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • Paydaşların Belirlenmesi
 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
 • Kapsam Yönetiminin Planlanması
 • Gereksinimlerin Toplanması, Kapsamın Tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Aktivitelerin Tanımlanması, Sıralanması, Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
 • Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi, Bütçenin Belirlenmesi
 • Kalite Yönetiminin Planlanması
 • Kaynak Yönetiminin Planlanması
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • İletişim Yönetiminin Planlanması
 • Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması, Niteliksel/Niceliksel Risk Analizi
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Tedarik Yönetiminin Planlanması
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi
 • Kalitenin Yönetilmesi
 • Kaynakların Sağlanması
 • Ekibin Geliştirilmesi, Yönetilmesi
 • İletişimin Yönetilmesi
 • Risk Yanıtlarının Uygulanması
 • Tedariklerin Yürütülmesi
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
 • Kapsamın Onaylanması
 • Kapsamın Kontrolü
 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü
 • Maliyetlerin Kontrolü
 • Kalitenin ve Kaynakların Kontrolü
 • İletişimin İzlenmesi
 • Risklerin İzlenmesi
 • Tedariklerin Kontrolü
 • Paydaş Katılımının İzlenmesi
 • Projenin ya da Fazın Kapatılması
 • Portföy ve portföy yönetimi
 • Portföy yönetiminde başarı faktörleri
 • Program ve program yönetimi
 • Program yönetiminin stratejik yapısı ve karakteristik özelikleri
 • Program ve proje yönetimi arasındaki farklılıklar