E03 – Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi ve Uygulamaları

3 GÜN | 21 SAAT

Bilgi teknolojileri iş dünyasının artık vazgeçilmez bir parçası. Şirketler rekabetçi, verimli, çevik olabilmek için hızla gelişen teknolojinin olanaklarını şirketleri için değere dönüştürmenin çabası içerisinde. Bu değişim, dönüşüm çabaları farkında olarak ya da olmayarak projelerle yönetiliyor. Bilgi teknolojilerini içeren projeler ise genellikle bilgi teknolojilerinden, bilişim sistemlerinden sorumlu departmanlar tarafından yönetiliyor.

Bilgi teknolojileri veya bilişim sistemleri başlığı altında değerlendirilen her proje aynı değil ve farklı yaklaşımları gerektiriyor. Bir yazılım paketinin şirkete uyarlanmasında, bir altyapı değişim projesinde ya da bir yazılım geliştirme projesinde ortak yönler olsa da aynı metodolojilerle yönetilmeleri mümkün değil. Bilgi teknolojileri alanında çalışan bir profesyonelin bu farklılıkların farkında olması çok önemli bir avantaj. Proje yönetimi yaklaşımının bu farklılıklara göre uyarlanması projenin başarısını da etkiliyor.

Bu eğitim, proje yönetimi kavramlarını, metodolojileri, işi yönetenlerle, bilgi teknolojilerini yönetenler arasındaki iletişime odaklanarak, bilgi teknolojileri alanında çalışanlara aktarmak için tasarlandı.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim bilgi teknolojilerini kullanarak bir ürün, hizmet geliştiren ekiplerin proje yönetim yaklaşımlarını, kavramlarını, süreçlerini, araç ve tekniklerini kavramalarını amaçlar. Paylaşılan bilgiler yaşanmış örnekler, vakalar, uygulamalarla desteklenerek anlatılır ve katılımcıların anlatılanları içselleştirmeleri sağlanır. Katılımcıların bilgi teknolojileri ilişkili proje yönetiminin iş dünyası için anlamını, önemini, kritik unsurlarını anlamalarını hedefler. Nihai hedef ise katılımcılarda proje yönetimi alanında bir farkındalık yaratmak ve onları bir gelişim yolculuğuna çıkartmaya teşvik etmektir.

Kazanımlar

  • Bilgi teknolojileri ilişkili projelerin iş dünyasındaki yerini ve önemini kavrar,

  • Proje yönetiminde değer yaratmanın, başarının tanımı konusunda bakış açısını geliştirir,

  • Proje yönetim dünyasının kavramlarını, süreçlerini, araç ve tekniklerini öğrenir,

  • Proje yöneticisin rolünü kavrar, sahip olması gereken yetkinlikleri tanır,

  • Paydaş yönetimi terminolojisini, kavramlarını içselleştirir,

  • Vaka çalışmasında yaşadığı deneyimle metodoloji kavramını zihninde olgunlaştırır,

  • Eğitim sonrasında iş hayatında döndüğü zaman gelişim için atması gereken adımlar konusunda farkındalık kazanır.