E03 – Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi ve Uygulamaları (3 gün)

3 GÜN | 21 SAAT

Bu eğitim bilgi teknolojilerini kullanarak bir ürün, hizmet geliştiren ekiplerin proje yönetim yaklaşımlarını, kavramlarını, süreçlerini, araç ve tekniklerini kavramalarını ve bunları iş yaşamında etkin bir şekilde kullanabilmelerini amaçlar.

Paylaşılan bilgiler yaşanmış örnekler, vakalar, uygulamalarla desteklenerek anlatılır ve katılımcıların anlatılanları içselleştirmeleri sağlanır. Katılımcıların bilgi teknolojileri ilişkili proje yönetiminin iş dünyası için anlamını, önemini, kritik unsurlarını anlamalarını hedefler. Nihai hedef ise katılımcılarda proje yönetimi alanında bir farkındalık yaratmak ve onları bir gelişim yolculuğuna çıkartmaya teşvik etmektir.

Kazanımlar

  • Bilgi teknolojileri ilişkili projelerin iş dünyasındaki yerini ve önemini kavrar,

  • Proje yönetiminde değer yaratmanın, başarının tanımı konusunda bakış açısını geliştirir,

  • Proje yönetim dünyasının kavramlarını, süreçlerini, araç ve tekniklerini öğrenir,

  • Proje yöneticisin rolünü kavrar, sahip olması gereken yetkinlikleri tanır,

  • Paydaş yönetimi terminolojisini, kavramlarını içselleştirir,

  • Vaka çalışmasında yaşadığı deneyimle metodoloji kavramını zihninde olgunlaştırır,

  • Eğitim sonrasında iş hayatında döndüğü zaman gelişim için atması gereken adımlar konusunda farkındalık kazanır.