E01 – İş Dünyasında Proje Yönetimi ve Uygulamaları

2 GÜN | 14 SAAT

Bu eğitim proje yöneticileri, projelerde aktif rol alan, proje yönetimi alanında kendisini geliştirmek isteyen, projelerde yaşadığı sorunların kök nedenlerine inmek, projelerinin başarılı olmasına katkıda bulunmak isteyen, her sektörden kişi için uygundur.

Proje yönetimi alanı için bir giriş eğitimidir.

Eğitimin Amacı

Katılımcılara proje yönetiminin iş dünyası için anlamını, önemini göstermek, temel kavramlar, süreçler, araç ve tekniklerle tanışmalarını sağlamaktır. Eğitim katılımcılarda proje yönetimi alanında bir farkındalık yaratmaya ve onları bir gelişim yolculuğuna çıkartmaya odaklıdır. Nihai amaç katılımcıların eğitim sırasında öğrendikleri, yaşadıkları farkındalıklarla iş yaşamında değer yaratacak değişim fırsatlarını düşünmeye, tasarlamaya, bu konuda adım atmaya teşvik etmektir.

Kazanımlar

  • Projelerin ve proje yönetiminin iş dünyasındaki yerini ve önemini kavrar,

  • Proje yönetim dünyasının kavramlarını, süreçlerini, araç ve tekniklerini öğrenir.

  • Proje yönetiminde değer yaratmanın, başarının tanımı konusunda bakış açısını geliştirir,

  • Proje yöneticisin rolünü kavrar, sahip olması gereken yetkinlikleri tanır,

  • Paydaş yönetimi terminolojisini, kavramlarını içselleştirir,

  • Vaka çalışmasında yaşadığı deneyimle metodoloji kavramını zihninde olgunlaştırır,

  • Eğitim sonrasında iş hayatında döndüğü zaman gelişim için atması gereken adımlar konusunda farkındalık kazanır.

İçerik

• Proje Nedir, Nasıl Ortaya Çıkar?
• Proje Yönetimi Nedir?
• Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
• Proje Yaşam Döngüsü
• Proje Yönetimi Süreç Grupları
• Proje Yönetimi Bilgi Alanları
• Projelerde Organizasyonel Yapılar
• Proje Yönetim Ofisi
• Proje Paydaşları (Müşteri, Sponsor, Proje Yönetim Ekibi, Proje Ekibi, Proje Yöneticisi …)

• Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
• Paydaşların Belirlenmesi

• Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
• Kapsam Yönetiminin Planlanması
• Gereksinimlerin Toplanması, Kapsamın Tanımlanması
• İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
• Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
• Aktivitelerin Tanımlanması, Sıralanması, Sürelerinin Tahmin Edilmesi
• Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
• Maliyet Yönetiminin Planlanması
• Maliyetlerin Tahmin Edilmesi, Bütçenin Belirlenmesi
• Kalite Yönetiminin Planlanması
• Kaynak Yönetiminin Planlanması
• Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
• İletişim Yönetiminin Planlanması
• Risk Yönetiminin Planlanması
• Risklerin Tanımlanması, Niteliksel ve Niceliksel Risk Analizlerinin Yapılması
• Risk Yanıtlarının Planlanması
• Tedarik Yönetiminin Planlanması
• Paydaş Katılımının Planlanması

• Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
• Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi
• Kalitenin Yönetilmesi
• Kaynakların Sağlanması
• Ekibin Geliştirilmesi
• Ekibin Yönetilmesi
• İletişimin Yönetilmesi
• Risk Yanıtlarının Uygulanması
• Tedariklerin Yürütülmesi
• Paydaş Katılımının Yönetilmesi

• Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
• Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
• Kapsamın Onaylanması
• Kapsamın Kontrolü
• Zaman Çizelgesinin Kontrolü
• Maliyetlerin Kontrolü
• Kalitenin Kontrolü
• Kaynakların Kontrolü
• İletişimin İzlenmesi
• Risklerin İzlenmesi
• Tedariklerin Kontrolü
• Paydaş Katılımının İzlenmesi

Projenin ya da Fazın Kapatılması