D07 – Proje Ekipleri İçin Takım Koçluğu

Takım koçluğu, takımların ortak bir hedef doğrultusunda, işbirliği içinde çalışmalarına, yüksek performanslı takımlara dönüşmesine hizmet eder. Takım koçu, ekibin ihtiyaçlarına, takımın başarılı olması için neler yapılması gerektiğine odaklıdır.

Özellikle yeni oluşturulan proje üyelerinin birbirlerini tanımasına, güvene dayalı işbirliğinin kısa zamanda sağlanmasına yöneliktir.

Aşağıda belirtilen koşullardan bir ya da bir kaçı yaşanıyorsa;

  • Kişisel çıkarlar, hedefler takım hedeflerinin önüne geçme eğilimindeyse,
  • Motivasyon, üretkenlik arzu edilen seviyede değilse,
  • Ekip üyeleri arasında güvene dayalı ilişkiler kurulamamış ise,
  • Çatışmalar, kişisel rekabetler işbirliğine imkân vermiyorsa,
  • Ortak amaç ve hedeflerde mutabakat sağlanamıyorsa,

takım koçluğu ekip için değer yaratan bir araç olarak düşünülmelidir.

Çalışma sırasında takım için kurallar oluşturulmakta, takımın hedefleri netleştirilmekte, hedefe ulaşmakta tereddütler, inançsızlıklar varsa onların üzerinde çalışılmakta, hedeflerin içselleştirilmeleri sağlanmaktadır. Üyeler arasında çatışmalar varsa, sebepler hakkında farkındalık kazandırılarak, çözümlenmesi sağlanmaktadır.

Proje yönetimi alanında değer yaratan bu aracın ekibiniz için değer yaratacağını düşünüyorsanız, iletişim bilgileri üzerinden görüşme talep edebilirsiniz.