D06 – Proje Yöneticisi İçin Koçluk / Mentorluk Hizmeti

İş yaşamının, projelerin zorlu koşulları proje yöneticilerinin rollerini ve yetki sınırlarını tanımlamayı da zorlaştırmakta, nitelikli yöneticileri gerektirmektedir. Şirketler, sayıları artan projeler nedeniyle her projeye uygun nitelikte proje yöneticisi bulmakta zorlanmaktadırlar.

Ülkemizde proje yöneticileri yetkinliklerini ağırlıklı olarak gerçek yaşam içerisinde yaşadıkları deneyimlerle kazanmaktadır. İş yaşamının hızlı temposu ise, projelerdeki deneyimlerden ders çıkartmaya çoğunlukla fırsat vermemektedir. Yaşanmış çok kıymetli proje deneyimlerinden ders çıkartmaya yönelik planlamalar da genellikle yapılmamaktadır. Ülkemizde yürütülen projelerde, bu alanda farkındalıkla çaba gösteren yönetici sayısı oldukça azdır.

Koçluk, mentorluk;

  • yöneticileri geliştiren,
  • zorlandıkları durumlarda kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan,
  • deneyimlerinden ders çıkartmalarına destek olan,
  • liderlik yetkinliklerini güçlendiren etkin araçlardır.
  • Sınırları net çizilmemiş ortamlarda belirsizliklerle mücadele eden proje yöneticilerinin gelişimine destek verir.
  • Yaşanmış deneyimlerin sonraki projelerde değer yaratacak şekilde kullanılmasını teşvik eder,
  • Yönettikleri ekip üyelerinin gelişimlerine nasıl yardımcı olabileceği konusunda farkındalık yaratır,
  • liderlik özelliklerini ortaya çıkarır.

Koçluğun, mentorluğun proje yönetim organizasyonlarında kullanılması, hatta iç kaynaklar oluşturularak kurumsallaştırılması, nitelikli yöneticilerin yetişmesi sürecini kısaltmakta, şirketlerin değişen iş dünyasının koşullarına uyum sağlamaları konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır.

Koçluk, mentorluk çalışmasının kapsamı, amacı, süresi şirket yönetiminin beklentileri doğrultusunda tasarlanır. Koçluk yapılacak olan kişiyle de çalışma öncesinde mutabakat sağlanması önemlidir.