D04 – Proje Portföy Danışmanlığı

Şirket tepe yönetimleri her geçen yıl daha da rekabetçi hale gelen iş dünyasında değer yaratan fikirleri diğerlerinin arasından çekip çıkarmak ve zaman kaybetmeden hayata geçirmek durumunda. Değer yaratabilecek fikirler kolaylıkla sahipleniliyor ve destekleniyor. Buna karşılık bu fikirlerin olgunlaştırılması için de çoğu kez önemli kaynaklar harcanıyor. Bir projeye dönüştürülmeden de vazgeçilen projeler de az değil. Şirket için doğru projelerin seçilmesi, önceliklendirilmesi, projelere dönüştürülmesi, gerekirse yarıda durdurulması proje portföy yönetimi arasında yer alan süreçler. Bu süreçlerin görünür kılınması, karar mekanizmalarının bürokrasi yaratmayacak şekilde süreçlere bağlanması kurumsal olgunluğa, sürdürülebilir başarıya hizmet edecek adımlar.

Artan rekabet, yönetimler üzerindeki kâr baskısı, artan fırsatlar ve tehditler karar mekanizmalarını karmaşıklaştırıyor, süreçler arası ilişkileri artırıyor, proje yaşam döngülerini hızlandırıyor. Bu durum projelerin bir uyum içinde yönetilmelerini de zorunlu kılıyor. Proje Yönetim Ofisi ve portföy yönetim anlayışı olmayan şirketlerde bu sorumluluklar yerine getirilse de genellikle görünür olmuyor. Görünür olmayan süreçlerdeki gelişim alanlarını da fark etmek, iyileştirmek mümkün olmuyor.

Proje Portföy Yönetimi alanında şirketler için değer yaratabilecek hizmetler şu başlıklarda derlenebilir:

Proje Portföy Yönetimi Mevcut Durum Analizi

Mevcut proje portföy yönetimi süreçlerinin değerlendirilmesi ve şirket için en uygun Proje Portföy yaklaşımının belirlenmesi çalışmasıdır. Öncelikle mevcut durum ortaya çıkarılır, olumlu yönler, gelişim alanlarında mutabık kalınır. Yönetimin beklentileri, varılmak istenen seviye belirlenir. Yönetimin belirlediği kısıtlar, şirketin koşulları, değerleri dikkate alınarak bir yol haritası oluşturulur ve bir rapor halinde yönetime sunulur.

Portföy Yönetim Süreçlerinin İyileştirilmesi

Yönetim beklentileri bir projeye dönüştürülür ve tüm değişim süreci belirli bir metodoloji kullanılarak gerçekleştirilir. Aşağıda örnek olarak verilen olası gelişim alanları yönetimin görüşleri, beklentileri doğrultusunda belirlenir;

  • Portföy yönetişimi politikalarının oluşturulması veya iyileştirilmesi
  • Portföy kararlarının stratejik iş hedeflerine uyumlandırılması süreci
  • Proje ve programların önceliklendirme modelleri
  • Portföy performans yönetimi
  • Yöneticiler ve kullanıcılar için eğitim ve uygulama çalışmaları
  • Projenin sürdürülebilir bir başarı gösterebilmesi için kültürel değişimin yönetilmesi

Mutabık kalınan nihai yapının oluşturulmasına yönelik proje plânı kapsam, zaman, maliyet, risk, kalite ve benzeri unsurlar dikkate alınarak hazırlanır. Projenin sonunda ortaya çıkacak yapı ve uygulama detayları projenin başında net bir şekilde ortaya konur ve kritik paydaşların mutabakatı sonrasında uygulamaya alınır.