D04 – Proje Portföy Yönetimi Danışmanlığı

Doğru projelerin seçilmesi, önceliklendirilmesi, projelere dönüştürülmesi, gerekirse yarıda durdurulması proje portföy yönetimi arasında yer alan süreçler. Bu süreçlerin görünür kılınması, karar mekanizmalarının bürokrasi yaratmayacak şekilde süreçlere bağlanması kurumsal olgunluğa, sürdürülebilir başarıya hizmet edecek adımlar.

Proje Portföy Yönetimi alanında şirketler için verilen hizmetler şunlardır;

Proje Portföy Yönetimi Mevcut Durum Analizi

Mevcut proje portföy yönetimi süreçlerinin değerlendirilmesi ve şirket için en uygun Proje Portföy yaklaşımının belirlenmesi çalışmasıdır. Öncelikle mevcut durum ortaya çıkarılır, olumlu yönler, gelişim alanlarında mutabık kalınır. Yönetimin beklentileri, varılmak istenen seviye belirlenir. Yönetimin belirlediği kısıtlar, şirketin koşulları, değerleri dikkate alınarak bir yol haritası oluşturulur ve bir rapor halinde yönetime sunulur.

Portföy Yönetim Süreçlerinin İyileştirilmesi

Yönetim beklentileri bir projeye dönüştürülür ve uygulanır. Değişim belirli bir metodoloji kullanılarak gerçekleştirilir. Aşağıda listelenen süreçler ışığında şirkete özel gelişim alanları gelişim alanları belirlenir;

  • Portföy yönetişimi politikalarının oluşturulması veya iyileştirilmesi
  • Portföy kararlarının stratejik iş hedeflerine uyumlandırılması süreci
  • Proje ve programların önceliklendirme modelleri
  • Portföy performans yönetimi
  • Yöneticiler ve kullanıcılar için eğitim ve uygulama çalışmaları

Mutabık kalınan nihai yapının oluşturulmasına yönelik proje plânı kapsam, zaman, maliyet, risk, kalite ve benzeri unsurlar dikkate alınarak hazırlanır. Projenin sonunda ortaya çıkacak yapı ve uygulama detayları projenin başında net bir şekilde ortaya konur ve kritik paydaşların mutabakatı sonrasında uygulamaya alınır.