D03 – Proje İnceleme ve Destek

Belirli bir projenin başarısından kaygı duyan, başarısını güvence altına almak isteyen şirketlere verilen hizmettir.

Koşullar şirketten şirkete değişse de hizmet kapsamında yapılan çalışmalar bunlarla kısıtlı kalmamak üzere, şunlardır;

  • Projenin genel durumunun hızlıca incelenmesi, kritik paydaşlarla görüşmelerin yapılması, kaygı duyulan ortak konuların, proje risklerinin tespit edilmesi.
  • Çalışmalar sonrasında bir ön raporun hazırlanması. Rapor kapsamında öncelikli risk alanlarının, projenin yoldan sapmasına neden olan ana sorunların, olası kök nedenlerin ortaya konması.
  • Raporun çözüm seçenekleri ve bir yol haritasıyla beraber yönetime sunulması. Yönetim tarafından mevcut resmin anlaşılmasının sağlanması, çözüm seçeneklerinin ve yol haritasının değerlendirilmesi, görüşlerin paylaşılması ve çalışmanın sonlandırılması. Gerekli görüldüğü takdirde sonraki adımlar için planlamaların yapılması.

Çalışma doğrudan proje yöneticisi ve sponsor rolünü üstlenen yönetici(ler)le birlikte çalışılarak gerçekleştirilir. Gerektikçe proje yönetim ekibi ve diğer önemli paydaşlar da çalışmaya dahil olurlar.