D03 – Proje İnceleme ve Kurtarma

Şirketiniz için önemli olan bir projede;

  • Sürekli zaman planının gerisinde kalınıyorsa,
  • Sıklıkla zaman kaybı olarak gördüğünüz toplantılar yapmak zorunda kalıyorsanız,
  • Ekip liderleriniz, hatta proje yöneticiniz sıklıkla kaynak sıkıntısından bahsediyorsa,
  • Proje yönetim ekibi dışındaki fonksiyon yöneticileri projeye yeterli destek vermiyorlarsa, hatta projenin varlığını sorgulamaya başladılarsa alarm zilleri çalmaya başlamış demektir.

Yukarıdaki koşullardan sadece bir ya da birkaçı gözlense dahi bir araştırmayı gerektirir. Projenin mevcut durumunun gözden geçirilmesi size gecikmeden alınabilecek önlemler hakkında farkındalık yaratabilir. Koşullar şirketten şirkete değişse de, bu kapsamda yapılabilecek çalışma bunlarla kısıtlı kalmamak üzere, şunları içerebilir;

  • Projenin genel durumunun hızlıca incelenmesi, kritik paydaşlarla görüşmelerin yapılması, kaygı duyulan ortak konuların, proje risklerinin tespit edilmesi.
  • Çalışmalar sonrasında bir ön raporun hazırlanması. Rapor kapsamında öncelikli risk alanlarının, projenin yoldan sapmasına neden olan ana sorunların, olası kök nedenlerin ortaya konması.
  • Raporun çözüm seçenekleri ve bir yol haritasıyla beraber yönetime sunulması. Yönetim tarafından mevcut resmin anlaşılmasının sağlanması, çözüm seçeneklerinin ve yol haritasının değerlendirilmesi, görüşlerin paylaşılması.
  • Yukarıdaki çalışmalar sonucunda çalışmanın ilk fazının sonlandırılması. Gerekli görüldüğü takdirde sonraki adımlar için planlamaların yapılması.