D02 – Proje Yönetim Metodolojisi Danışmanlığı

Proje yönetim performansını geliştirmek, proje başarılarını artırmak amacıyla şirketin en iyi uygulamalarından yola çıkarak proje yönetim yaklaşımı oluşturmak, bunu dokümante etmek ve yaygınlaştırmak isteyen şirketlere verilen hizmettir.

Şirketinizde projelerin nasıl yönetilmesi gerektiğine yönelik herhangi bir yaklaşım, model yoksa, böyle bir modeli oluşturmak için yeterli insan kaynağınız bulunmuyorsa bu çalışma sizin için değer yaratacaktır.

Hizmet kapsamında yer alan çalışmalar ana hatlarıyla şunlardır;

  • Şirketin mevcut proje yönetim tarzının, başarılı ve gelişim gerektiren tarafların ortaya çıkartılması, “Metodoloji Geliştirme” başlığı altında talep edilen çalışmanın temel gerekçelerinin netleştirilmesi.
  • Gereksinimler doğrultusunda çalışma kapsamının bir proje olarak tanımlanıp, şirketin kültürüne, değerlerine, sektörüne ve mevcut proje yönetimi olgunluk seviyesine uygun şekilde bir yol haritasının tanımlanması. Yönetime sunulması ve mutabakat sağlanması.
  • Metodolojinin yol haritasına uygun şekilde geliştirilmesi, süreçlerin, rollerin, sorumlulukların, politikaların, kritik başarı faktörlerini içeren dokümantasyonun hazırlanması.
  • Metodolojinin uygulanmasında aktif rolü olan paydaşların projeyi sahiplenmelerini ve destek vermelerini sağlayacak iletişim seviyesinin oluşturulması.
  • Eğitimlerin verilmesi ve modelin devreye alınması.

Tüm çalışmalar sürdürülebilir bir model oluşturulacak şekilde planlanır ve yürütülür. İşlerlik kazandırılan eğitilen yöneticiye teslim edilir ve çalışma sonlandırılır.