D02 – Proje Yönetim Metodolojisi Geliştirme Danışmanlığı

Proje yönetim metodolojisi özetle, organizasyonun projeleri yönetmek amacıyla oluşturduğu, çalışanların uyum sağladığı, tekrarlanan süreçlerden oluşan bir sistem olarak ifade edilebilir. Bu sistemin prosedürler ve politikalarla yazılı olarak desteklenmiş olması şirketin kurumsallık düzeyinin, proje yönetimi olgunluk seviyesinin bir göstergesi olarak da düşünülebilir.

Projelere deneyimli, becerikli, liderlik yetkinlikleri yüksek, yetki alabilen, bunu etkin kullanabilen proje yöneticileri atandığında projelerin başarıya ulaşma şansı yüksek oluyor. Buna karşılık artan proje sayıları projelere her zaman bu nitelikte bir yöneticinin atanmasına imkân vermiyor. Bu durumda metodolojiler az deneyimli proje yöneticilere destek verebilecek bir seçenek oluşturuyor.

Doğru tasarlanmış bir metodoloji projelerin daha az deneyimli proje ekipleriyle de başarıya ulaşmasında önemli rol oynuyor. Proje yöneticilerinin, ekip üyelerinin gelişimlerini hızlandırıyor, proje deneyimlerinin sonraki projelere aktarılmalarını sağlıyor, şirketin proje yönetim kültürünü geliştiriyor.

Şirketinizde projelerin nasıl yönetilmesi gerektiğine yönelik herhangi bir yaklaşım, model yoksa, her projenize uygun deneyimde proje yöneticisi atayamıyorsanız, projelerinizin yönetim performanslarından memnun değilseniz, bu çalışma sizin için değer yaratacaktır.