C02 – Portföy Program ve Değişim Yönetimi

Değer yaratmak için değişime ihtiyaç duyuyoruz ve değişimi projelerle yönetiyoruz. Yazılım geliştirme, fabrika kurulumları, proje yönetim ofisi kurulumu, proje yönetim metodolojisi geliştirme, dış kaynak kullanımına geçiş ve benzerleri iş hayatında karşılaştığımız projeler. Tüm bu projeler paydaş olarak tanımladığımız şirket çalışanlarını bir şekilde etkiliyor, kimilerini az, kimilerini çok. Bu etkileşim projelerin ortaya koyduğu başarıyı da belirliyor, bu nedenle etkileşimin nasıl yönetildiği çok önem kazanıyor.

Hizmetin Amacı

Bu hizmet proje, program ve portföy yönetimlerinin tetiklediği değişimlerin insan boyutunun daha iyi yönetilebilmesine yönelik bir alt yapı oluşturmaya odaklıdır. Amaç proje, program yönetimleri içerisinde genellikle çok görünür olmayan “değişim yönetimini” görünür kılmak, farkındalık yaratmak ve şirkete özel bir model oluşturmaktır. Tanımlanan modelin projelerde ve programlarda başarıyla kullanılabilmesi için bir yol haritası hazırlanır ve gelişim süreci başlatılır.

Kapsam

Çalışmada şirkete özel bir değişim yönetim yaklaşımı oluşturulur ve bir pilot proje üzerinde uygulanır.

İlk aşamada bu çalışmayı gündeme getiren koşullar, beklentiler netleştirilir, çalışma sonunda ortaya konacak çıktılarda mutabık kalınır ve bu beklentileri karşılayan bir proje yönetim planı hazırlanır, yönetime sunulur. Bu aşamada danışman ve proje ekibi birlikte çalışır, model birlikte oluşturulur. Danışman gerektikçe ekibe eğitimler verir, ikinci aşamaya, uygulamaya hazırlar. Planın onaylanması sonrasında uygulamaya geçilir. Model oluşturulur, paylaşılır, mutabakat sağlanır.

İkinci aşamada model seçilen bir projede uygulanır. Uygulama için gerçek bir proje seçilir, model uygulanır. Bu aşamada ise değişimin şirket içerisindeki temsilcisi, lideri ön plandadır. Danışman arka planda koçluk, mentorluk yapar, gerektiğinde yapılacak toplantılarda, çalıştaylarda destekler. Uygulama sırasında ve sonrasında sonuçlar gözlenir, gereken revizyonlar yapılır ve karşılıklı mutabakat sonrasında çalışma sonlandırılır.