C01 – Projelerde Değişim Yönetimi

Her devreye alınan bir ürün veya hizmet şirketlerde bir şekilde değişim yaratıyor ve her değişimin arkasında bir proje var. Bu değişimlerin çoğu şirketlerin iş yapış şekillerini, süreçleri, çalışanları etkiliyor.

Projeler genelde ürünlere ve hizmetlere odaklanıyor. Paydaş kavramı proje yöneticisinin gündeminde olsa da proje yönetim esas olarak ürüne, hizmetin ortaya çıkartılmasına odaklanıyor. Oysa ki asıl değer ürün, hizmet kullanıldıkça ortaya çıkıyor. Ortaya çıkartılan ürünü, hizmeti sahiplenmeyen, yeni düzeni içselleştirmeyen, değişime direnç gösteren kullanıcılar oldukça arzu edilen başarı seviyesi yakalanamıyor. Değişimin bu insan boyutu çoğu kez göz ardı edilen bir alan. Bu başlık altında sunulan hizmet, proje yöneticisine değişimin insan boyutunun gerektiği şekilde yönetmesine destek veriyor.

Hizmetin Amacı

Dirençle karşılaşılan bir projede yaşanan sorunlara yaklaşımlar oluşturmak, bu yaklaşımları uygulamaya odaklı bir çalışmadır. Çalışma doğrudan proje yöneticisiyle birlikte çalışılarak gerçekleştirilir.

Çalışma aşağıda belirtilenlerle kısıtlı kalmamak üzere, şunları hedefler;

  • Yaşanan sorunların kök nedenlerinin bulunması, bunların proje başarısına olan etkilerinin anlaşılması,
  • Tespit edilen sorunlara yönelik yaklaşımların belirlenmesi ve bir uygulama planının oluşturulması, mevcut proje yönetim planına entegre edilmesi,
  • Planın uygulanması. Uygulama sırasında proje yöneticisinin liderlik yetkinliklerini fark etmesini sağlayacak, geliştirecek ve kullanmasını sağlayacak şekilde koçluk desteği verilmesi (İletişim yetkinlikleri, toplantı yönetim performansı, vb.).
  • Çalışmanın bir kapanış değerlendirmesi yapılarak sonuçlandırılması.

Kapsam

Çalışmada şirkete özel bir değişim yönetim yaklaşımı oluşturulur ve bir pilot proje üzerinde uygulanır.

İlk aşamada bu çalışmayı gündeme getiren koşullar, beklentiler netleştirilir, çalışma sonunda ortaya konacak çıktılarda mutabık kalınır ve bu beklentileri karşılayan bir proje yönetim planı hazırlanır, yönetime sunulur. Bu aşamada danışman ve proje ekibi birlikte çalışır, model birlikte oluşturulur. Danışman gerektikçe ekibe eğitimler verir, ikinci aşamaya, uygulamaya hazırlar. Planın onaylanması sonrasında uygulamaya geçilir. Model oluşturulur, paylaşılır, mutabakat sağlanır.

İkinci aşamada model seçilen bir projede uygulanır. Uygulama için gerçek bir proje seçilir, model uygulanır. Bu aşamada ise değişimin şirket içerisindeki temsilcisi, lideri ön plandadır. Danışman arka planda koçluk, mentorluk yapar, gerektiğinde yapılacak toplantılarda, çalıştaylarda destekler. Uygulama sırasında ve sonrasında sonuçlar gözlenir, gereken revizyonlar yapılır ve karşılıklı mutabakat sonrasında çalışma sonlandırılır.