Hakkında

H. Doğan Aral

PMP

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik fakültesinden mezun oldu. Mezuniyeti sonrasında yurt dışı Çimento fabrikalarında çalıştı, yeni kurulan tesislerin devreye alınmasında ve işletiminde 4 yıl (Enka Teknik) görev yaptı.

Yurda döndükten sonra Sabancı Grubunda, Akçimento’da yatırım departmanında çalışmaya başladı, yaklaşık 2 yıl süren üretim hattı kapasite artırım projesinde görev yaptı. Projenin tamamlanması sonrasında işletme tarafına geçerek yıllar içerisinde farklı alanlarda yöneticilik yaptı (üretim plânlama, depo yönetimi, bilgi sistemleri, bütçe yönetimi).

Sabancı Holding’de gerçekleşen bir yapılanma sonrasında holding çimento grubunda strateji ve planlama direktörlüğünde çalışmaya başladı,

Akçimento ve Çanakkale Çimento şirketlerinin birleşmesi sürecinde rol aldı. Bu birleşme sonucunda oluşan şirketin (Akçansa) bilgi sistemleri platformunun SAP ortamına (FI-MM-CO-SD) taşınması projesini yönetti.

Yaklaşık 2 yıl süren bu proje sonrasında yeni şirketin bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu yöneticiliğini üstlendi. Şirketin proje yönetim ofisini kurdu yönetti. Bu dönemde departman olarak hemen hemen tüm iş fonksiyonlarını kapsayan iş süreçlerinin geliştirilmesi, diğer SAP Modüllerinin (BW, IM, PI, BPC, PP) devreye alınması, satın alınan, taşınan fabrikaların bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması gibi 100’ün üzerinde projenin ekibi tarafından hayata geçirilmesini sağladı.

Vaka çalışmalarının eğitimlerde yarattığı değeri dikkate alarak üç yıllık Case-Study Alliance Turkey (CAT) Projesine katıldı. Program kapsamında aldığı eğitimler, katıldığı çalıştaylar sonrasında vaka çalışmalarını eğitimlerinde uygulamaya başladı.

Katıldığı ICF akredite 2 farklı sertifika programı (Sola Unitas – temel koçluk eğitimleri, takım koçluğu, yönetici koçluğu / Dale Carnegie – iş odaklı koçluk) ile geliştirdiği koçluk yetkinliklerini verdiği eğitimlerde, danışmanlık faaliyetlerinde etkin bir şekilde kullanarak katılımcıların potansiyellerini fark etmelerine, geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

H. Doğan Aral son beş yıldır, uzun yöneticilik yaşamında biriktirdiği deneyimlerini proje, program, portföy ve değişim yönetimi alanlarına odaklanarak paylaşmaktadır. Son dört yıldır İstanbul Kurumsal Gelişim üzerinden sunduğu eğitim, danışmanlık hizmetlerini 2020 Şubat ayından itibaren kendi şirketi üzerinden vermektedir.

PMP (Project Management Professional) sertifikasına sahip olan H. Doğan Aral evli ve 2 çocuk babasıdır.