Hızla değişen, globalleşen iş dünyası, artan rekabet, teknolojinin sunduğu olanaklar bu gün hiç bir şirketi güvende hissettirmiyor. Değişim bir okyanusun dalgaları gibi ardı ardına, farklı şekillerde geliyor, her biri farklı deneyimler yaşatıyor ve yaşatmaya devam edecek. Bu artık günümüz dünyasının normali.

Değişimin ivmesi artıyor, bu günün koşullarında zorlanan şirketlerin yarının normal olmayanlarıyla baş etmesi mümkün değil. Bu nedenle şirketlerin değişim yönetim becerilerini geliştirmesi artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Proje yönetimi de bu beceriler arasındaki önemli araçlardan birisi, ancak proje yönetim alanında gelişim de bir süreci, zamanı gerektiriyor.

Proje yönetimi olgunluk seviyesini artırmak isteyen bir şirketin bunu sadece süreçlere, araçlara yatırım yaparak gerçekleştirmesi mümkün değil. Proje yönetim ekipleriyle üst yönetim ve fonksiyonlar arasında güvene dayalı bir işbirliğinin de oluşturulması gerekiyor. Bunun için de deneyimli, liderlik yetkinlikleri olan, gelişime açık proje yönetim profesyonellerine ihtiyaç var.