Eğitim gelişim için, özellikle günümüzde, çok önemli bir araç. Bir değer yaratması için, eğitimin;
› Neye hizmet edeceğinin belirlenmesi,
› Katılımcıların eğitime hazırlanması,
› Doğru kişilere, doğru zamanda, doğru şekilde verilmesi,
› Eğitim sonrasında da beklenen gelişimin izlenmesi, yönetilmesi gerekiyor.

Bu, eğitimin verilmesiyle tamamlanmayan, sonrasında da devam etmesi gereken bir süreç. Bu sürecin tasarlanması, bu tasarımdan da birilerinin sorumlu olması gerekiyor.

Gözlemim şu; Fonksiyon yöneticileri tarafından doğrudan insan kaynaklarına ihale edilen, tasarımında ilgili fonksiyon yöneticisinin yer almadığı eğitimler çoğu kez beklenen değeri yaratmaktan uzak kalıyor. Bu tür eğitim organizasyonlarında eğitimin son günüyle eğitim de sonlandırılıyor. Oysa ki katılımcının asıl gelişimi iş yaşamına tekrar döndüğü zaman başlıyor. Eğitim sırasındaki kazanımlar iş yaşamına sokulamadığında, kısa zaman içinde eğitimin etkisi kayboluyor.

Her eğitim sonrasında eğitim içeriğiyle ilgili gündemler oluşturup, gelişim alanlarına yönelik küçük projeler tasarlamak işe yarayan bir teknik. Katılımcıları gelişimlerinden sorumlu tutmak da eğitimlerin kazandırdığı farkındalıkların, yetkinliklerin kalıcı alışkanlıklara dönüşmesine destek veriyor.

Eğitimi alacak olan çalışanların yöneticisi bu süreçten kendisini sorumlu hissetmediğinde eğitim beklenen değeri yaratmıyor.

Bu süreci başka fonksiyonlara delege etmek de mümkün değil.